Πόθεν έσχες – ενημερωτικό για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018

Η ηλεκτρονική καταχώριση από τους φορείς υπόχρεων της κατάστασης των προσώπων που έχουν υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2018 ξεκίνησε στις 3/1/2019 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 25/1/2019.

Επίσης, μεταβολές επήλθαν και στην προθεσμία υποβολής των ΔΠΚ. Κατ’ εξαίρεση, οι αρχικές ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 2018 και οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016) υποβάλλονται (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) μαζί με τις ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 2017), από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019.