Νέα παράταση στην ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας

Νέα παράταση στην ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μέχρι 31/01/2019 έχει δοθεί από το ΥΠ. Οικονομικών. Η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά στη ΔΟΥ.