Τέλος Επιτηδεύματος – Απόφαση ΣτΕ 89/2019

Το ΣτΕ αποφάσισε ότι για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος ΔΕΝ αρκεί μόνο η πάροδος πενταετίας από την έναρξη εργασιών σε οποιοδήποτε επάγγελμα, αλλά θα πρέπει η άσκηση αυτή να είναι η ίδια για τα επόμενα πέντε συνεχή έτη.

Επομένως, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί στο παρελθόν σε έναρξη εργασιών σε επάγγελμα διαφορετικό από αυτό που εξασκούν τώρα και στη συνέχεια διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετίας από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους, μη λαμβανομένου υπόψη του χρόνου άσκησης του προγενέστερου επαγγέλματος.