Crypto-assets have attracted the interest of investors on a global scale, including Greece. Is there a legislative framework to regulate the cryptocurrency market in Greece? Which body regulates crypto- assets and related services in Greece? What will the European Parliament’s proposal for a Regulation (MiCa) contribute to the crypto-assets markets?

Please find below the article in Greek

 

Τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα

  1. Τι είναι το κρυπτονόμισμα;

Το κρυπτονόμισμα είναι εικονικό νόμισμα (virtual currency). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849 η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν. 4557/2018, το εικονικό νόμισμα είναι ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή, δεν έχει την εγγύησή τους, ούτε συνδέεται κατ’ ανάγκη με νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα και δεν διαθέτει το νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος, όμως γίνεται αποδεκτή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο συναλλαγής και μπορεί να μεταφέρεται, αποθηκεύεται ή να διακινείται ηλεκτρονικά.

 

  1. Ποιος φορέας ελέγχει την αγορά των κρυπτονομισμάτων;

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/843 στην ελληνική έννομη τάξη (Ν. 4734/2020) και την τροποποίηση του αρ. 6 του Ν. 4557/2018, η εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επεκτάθηκε στους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων και στους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

 

  1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών κρυπρονομισμάτων;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/898/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, οι οποίοι προτίθενται να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, υποχρεούνται, πριν την έναρξη της δραστηριότητάς τους, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα σχετικά μητρώα που τηρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με την αίτηση εγγραφής προσκομίζονται προς αξιολόγηση και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, μεταξύ αυτών, το επιχειρηματικό πλάνο του παρόχου, η οργανωτική του δομή, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και η πολιτική αναγνώρισης του κινδύνου. Έως σήμερα, στα σχετικά μητρώα είναι εγγεγραμμένοι συνολικά δεκαεπτά πάροχοι, με έδρα είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

 

  1. Ποιοι νόμοι ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων και υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών;

Εκτός από τον Ν. 4557/2018[1], που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849, και την 5/898/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν υπάρχει ειδικός νόμος που να ρυθμίζει σαφώς την παροχή των ως άνω υπηρεσιών και, επομένως, στις συναλλαγές αυτές τυγχάνουν, καταρχήν, εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

  1. Τι προβλέπει η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MiCa) για τις αγορές των κρυπτονομισμάτων;

Η MiCa που κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24.09.2020 (COM 2020/593) έρχεται να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχει την αγορά των κρυπτονομισμάτων, δηλαδή την απουσία σαφούς νομοθετικού πλαισίου, θεσπίζοντας ενιαίες απαιτήσεις διαφάνειας και γνωστοποίησης σε σχέση με την έκδοση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των παρόχων και λαμβάνοντας μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα θεσπίσει επίσης ειδικούς κανόνες για τα “σταθερά νομίσματα” (stablecoins), τα οποία έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού, καθώς η αξία τους εξαρτάται από την αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων, περιορίζοντας την ευμεταβλητότητα που παρουσιάζουν τα λοιπά κρυπτονομίσματα.

 

  1. Είναι νόμιμες οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα σήμερα;

Στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων, και εφ’ όσον τηρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας, ιδίως ως προς το θέμα της φοροδιαφυγής, οι συναλλαγές είναι νόμιμες. Απαιτείται, ωστόσο, προσοχή γιατί η αντιμετώπιση των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα από τα δικαστήρια στην ελληνική έννομη τάξη είναι ακόμη αβέβαιη και ελλοχεύει κινδύνους.

 

 

[1] Όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4734/2020