Tax treatment of output VAT for rebate (Article 35, Law 3918/2011)

Φορολογική μεταχείριση ΦΠΑ εκροών για rebate (άρθρο 35, Ν. 3918/2011)

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

Πρόσφατα η ΑΑΔΕ κοινοποίησε την εγκύκλιο Ε 2023/2023 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση του ΦΠΑ εκροών που αφορά σε ποσά επιστροφής για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρόκειται για το γνωστό rebate των φαρμακευτικών εταιρειών, όπου ο ΦΠΑ, ενώ είχε εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σε προηγούμενα φορολογικά έτη, επιστρέφεται σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος με βάση δικαστική απόφαση με την οποία μειώνεται η βάση υπολογισμού του ΦΠΑ εκροών.

Όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα Εισοδήματος για την έκπτωση των δαπανών, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών.

Με την ΠΟΛ. 1113/2015 , διευκρινίσθηκε ότι δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών από το ΦΠΑ εκροών, με βάση τις διατάξεις του N.2859/2000 περί ΦΠΑ.

Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι ο ΦΠΑ για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από το φόρο των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον ΚΦΕ, εκπίπτεται κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα.

Με την Α. 1035/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και αναφορικά με τις φαρμακευτικές εταιρείες, ορίστηκε ότι για το φορολογικό έτος 2015 και για κάθε φορολογικό έτος εφεξής, εκδίδεται από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων πιστωτικό τιμολόγιο και για τις εκπτώσεις-επιστροφές από τους Κ.Α.Κ. προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 .

Στο εν λόγω πιστωτικό τιμολόγιο αναγράφονται, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4308/2014 , το ποσό της επιστροφής-έκπτωσης, με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις που αποστέλλουν οι Φ.Κ.Α. προς τους Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και ο αναλογών ΦΠΑ, διακριτά.

Με τις χορηγούμενες με το πιο πάνω πιστωτικό τιμολόγιο εκπτώσεις/επιστροφές μειώνεται η φορολογητέα βάση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ.

Tα ανωτέρω ίσχυαν από το 2019 και έπειτα και για τα έτη πριν το 2019 οι φαρμακευτικές δεν εξέδιδαν πιστωτικό τιμολόγιο για τα πιο πάνω ποσά επιστροφής – έκπτωσης (rebate) αλλά προέβαιναν στη διαγραφή των σχετικών απαιτήσεων. Επομένως, το ποσό του ΦΠΑ το εξέπιπταν κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδά τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις και εγκυκλίους.

Οι αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων

Παρόλα αυτά, οι αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων έχουν κρίνει ότι και για τα φορολογικά έτη πριν το 2019 θα πρέπει να επιστραφεί ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε (μετά τη μείωση της φορολογητέας αξίας ΦΠΑ των οικείων πωλήσεων κατά το ποσό της έκπτωσης) καθώς όπως κρίθηκε από τις αποφάσεις τα rebates των φαρμακευτικών συνιστούν μια υποχρεωτική από το νόμο χορηγούμενη εκ των υστέρων έκπτωση στο αντίτιμο των ήδη πωληθέντων φαρμακευτικών προϊόντων (μείωση της τιμής), που επέρχεται μετά την πραγματοποίηση της φορολογητέας πράξης. Περαιτέρω οι αποφάσεις έκριναν ότι η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην πράγματι ληφθείσα αντιπαροχή, ως εκ τούτου η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως Φ.Π.Α. ποσό υψηλότερο εκείνου που εισέπραξε ο υποκείμενος στον φόρο και ότι η βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α. των εκροών των εν λόγω εταιριών πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό της “πρόσθετης επιστροφής” (rebate) που αποδόθηκε στον φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με βάση τα ανωτέρω και εφόσον η φορολογητέα αξία μειώνεται για σκοπούς ΦΠΑ και επιστρέφεται ο ΦΠΑ που αναλογεί στις σχετικές πράξεις, συνάγεται ότι τα σχετικά ποσά δεν αποτελούν δαπάνη για την επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά της.

Επομένως, σε περίπτωση που το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη μείωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ είχε εκπέσει ταυτόχρονα και ως δαπάνη κατά τη διαγραφή της απαίτησης (προγενέστερο έτος), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιο, το ποσό αυτό επιβαρύνει ως έσοδο τα αποτελέσματα του υπόψη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, το έτος κατά το οποίο καθίσταται κατ΄ ουσίαν βέβαιη η επιστροφή των ποσών του ΦΠΑ.

Με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει οι φαρμακευτικές εταιρείες να προβούν στις ανάλογες αναμορφώσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τις Οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο capital.gr

By Martha Papasotiriou

Recently, the Independent Authority for Public Revenue (AADE) issued Circular E 2023/2023 regarding the tax treatment of Value Added Tax (VAT) rebates pertaining to pharmaceutical companies. This concerns the well-known rebates granted to pharmaceutical companies, where VAT, although previously excluded from the gross income of businesses in previous tax years, is refunded in a subsequent tax year based on a court decision that reduces the VAT base on rebates.

 

As per the provisions of the Income Tax Code regarding expense deductions, the Value Added Tax (VAT) pertaining to non-deductible expenses, as long as it is not reclaimable as input VAT, does not get excluded from the gross income of businesses.

 

With the Circular 1113/2015, it was clarified that the VAT on non-deductible expenses, as long as it is not recoverable as input VAT according to the provisions of Law 2859/2000 on VAT, does not get excluded.

 

Furthermore, the same circular clarified that VAT for which no right to deduction is granted from the tax on outputs and corresponds to deductible expenses under the Corporate Income Tax (CIT), is excluded from gross income.

 

By the decision A. 1035/2019 of the Head of the AADE, and regarding pharmaceutical companies, it was stipulated that for the tax year 2015 and for each subsequent tax year, a credit invoice is issued by Holders of Marketing Authorization (KAK) for pharmaceutical products for discounts and rebates granted by KAKs to Social Security Bodies (FKAs), in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 35 of Law 3918/2011.

 

This credit invoice includes, apart from the details specified by the provisions of Article 9 of Law 4308/2014, the amount of the rebate, based on the detailed statements submitted by the FKAs to the KAKs for pharmaceutical products. This is also true for the corresponding VAT, separately indicated.

 

These rebates/discounts, granted through the issued credit invoices, reduce the taxable base, as defined by the provisions of Article 19, paragraph 5 of the VAT Code.

 

The above have been in effect since 2019 and, for years before 2019, pharmaceutical companies did not issue credit invoices for these rebates (discounts), but proceeded with the elimination of the related liabilities. Therefore, the VAT amounts were normally excluded from their gross income in accordance with the provisions and circulars.

 

Administrative Court decisions, however, have ruled that, even for years preceding 2019, VAT should be refunded. This is because, as per these decisions, the rebates of pharmaceuticals constitute a mandatory retroactive discount provided for by law in the consideration of already sold pharmaceutical products (a reduction in price) that occurs after the taxable transaction. These decisions further determined that the taxable base consists of the consideration actually received, and, therefore, the tax authority cannot collect more VAT than what was collected by the taxpayer.

 

Based on the above, it is essential for pharmaceutical companies to make the necessary adjustments to comply with the AADE’s directives.