The new energy law for the national internal electricity market

By Evgenia Apostolopoulou

The new Law 4986/2022 of the Ministry of Environment and Energy aims to modernize the national legislation on the electricity market and harmonize it with the corresponding legislation of the European Union. In particular, the new law aims to establish uniform regulatory rules for a smooth transition to a low-carbon energy system, to ensure affordable and transparent energy prices, to enhance the security of supply, to protect energy consumers, and to extend the competencies of electricity market operators and authorities. 

Below you may find the full article in Greek

Της Ευγενίας Αποστολοπούλου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος4986/2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον οποίο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισµός της εθνικής νοµοθεσίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η εναρµόνισή της µε την αντίστοιχη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ειδικότερα, ο νέος νόμος αποσκοπεί στη θέσπιση ενιαίων ρυθμιστικών κανόνων για την οµαλή µετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστηµα χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών, τη διασφάλιση οικονοµικά προσιτών και διαφανών τιµών ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού, την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, καθώς και την επέκταση των αρµοδιοτήτων φορέων και αρχών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Συγκεκριμένα, με το νέο νόμο τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (κατά βάση ο ν.4001/2011) σχετικά με τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, μεταξύ άλλων, ως προς τα εξής: 

  • Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες και προσδιορίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με την παρακολούθηση, εγκατάσταση, αξιολόγηση και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας. 
  • Προσδιορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), όσον αφορά στους τομείς της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της ανάπτυξης υποδομών και της παρακολούθησης των προγραμμάτων ανάπτυξης που καταρτίζουν οι αρμόδιοι Διαχειριστές Μεταφοράς.  
  • Ρυθμίζονται θέματα προστασίας και ενίσχυσης της θέσης των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ιδίως ως προς τα δικαιώματα των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τις υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών προς τους πελάτες, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οποίων μεριμνά η Ρ.Α.Ε. 
  • Καθορίζεται το καθεστώς που διέπει τη σύναψη των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και των συμβάσεων σωρευτικής εκπροσώπησης και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. 
  • Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με την παραγωγή, προμήθεια και οργάνωση της αγοράς μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στο οποίο χορηγείται σχετική άδεια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του εν λόγω συστήματος.  
  • Τέλος, επανακαθορίζονται το περιεχόμενο του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα κριτήρια τιμολόγησης για τη σύνδεση και χρήση των εθνικών δικτύων.